ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง

โดยความสัมพันธ์ออสเตรเลีย

Making changes can be difficult. If you feel like you are being controlled, manipulated or exposed to family violence, you will need support to navigate the situation. 

ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง will help you to understand family violence in relationships and give you information that may be helpful when thinking about whether to stay in, or how to leave, an abusive relationship. 

Please note this booklet is not intended to replace professional support services and contains general information only. If you need immediate help or are in danger, call 000. For free and confidential information, advice and safety planning or to talk to a trained counsellor, call 1800RESPECT 24/7 on 1800 737 732.

Who should read this guide? 

ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง is intended for anyone who believes they may be experiencing physical, psychological or emotional violence in the home.  

Family violence is a deliberate act and rarely an isolated event. Over time, the violence tends to increase in frequency and severity. 

Family (or domestic) violence is a pattern of behaviour where one person tries to dominate and control the other. It can include a range of behaviours, including: 

 • ทำร้ายร่างกาย 
 • Verbal abuse 
 • การล่วงละเมิดทางเพศ 
 • การละเมิดทางสังคม 
 • Emotional abuse 
 • Spiritual abuse 
 • Stalking.   

This guide will help you recognise and identify the different types of abuse, with practical examples of each.

Is family violence always physical? 

Family violence is not always a physical act. Coercive control is a more subtle type of abusive behaviour. This is a pattern of controlling and manipulative behaviours in a relationship. ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง provides examples of the 12 signs of coercive control, including: 

 • Isolating you from your support system 
 • Monitoring your activity throughout the day 
 • Denying you freedom and autonomy.

How can I tell if I’m experiencing family violence? 

If you feel like you’re experiencing family violence, you’re not alone. One in four women has experienced violence and abuse by a current or former partner. 

ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง includes an 11-point checklist, which will help you assess your own situation.

Different kinds of family violence

Different people experience family violence in different ways. They may need different types of support. Our guide offers information that is tailored for specific groups, including: 

 • Adolescents 
 • Aboriginal and Torres Strait Islander women 
 • People who identify as LGBTQIA+ 
 • Women from culturally and linguistically diverse backgrounds 
 • Women with disabilities.  

Children and family violence 

Violence and witnessing violence affects children of all ages and can influence how they deal with conflict throughout their lives. They may even come to believe that violence is a normal part of an intimate relationship. 

ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง will help you recognise warning signs of trauma in your children, and provide the right advice on how to support and protect them. 

Practical tools and resources 

Our guide provides the practical tools and resources you need to navigate the system if you believe you are experiencing family violence, including: 

 • How to get a domestic or family violence order 
 • Writing your own safety plan and preparing an ‘emergency suitcase’ 
 • How to discuss your safety plan with your children 
 • What to do if you require a safe house 
 • Discussing the situation with your employer and colleagues 
 • How to protect yourself when using technology and social media 
 • Parenting after separation putting together a parenting plan and applying for Parenting Orders through the Family Court. 

หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม

ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง จะเชื่อมโยงคุณกับบริการที่เหมาะสมเพื่อรับการสนับสนุนพิเศษ ซึ่งรวมถึงบริการระดับชาติและระดับท้องถิ่นเช่น: 

 • Family violence support 
 • การให้คำปรึกษา 
 • แหล่งข้อมูลคำแนะนำทั่วไป 
 • ติดต่อฉุกเฉิน. 

ดาวน์โหลด E-book

ปลอดภัยจากความรุนแรง: คู่มือสำหรับผู้หญิงที่ออกจากหรือแยกทาง will help you to understand family violence in relationships and give you information that may be helpful when thinking about whether to stay in, or how to leave, an abusive relationship.

เชื่อมต่อกับเรา

เข้าร่วมจดหมายข่าวของเรา

รับข่าวสารและเนื้อหาล่าสุด

สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีของคุณ

ค้นพบข้อมูลล่าสุดจากศูนย์กลางความรู้ของเรา

How To Be a Good Dad: Making the Most of Fatherhood

อีบุ๊ก.บุคคล.การอบรมเลี้ยงดู

จะเป็นพ่อที่ดีได้อย่างไร: ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความเป็นพ่อ

การแยกทางเป็นความท้าทายมากมายสำหรับผู้ชาย หนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับผู้ชายที่กำลังจะแยกทางหรือหย่าร้าง หรือ...

Men and Separation: Navigating the Future

อีบุ๊ก.บุคคล.การอบรมเลี้ยงดู

ผู้ชายและการแยกทาง: การนำทางในอนาคต

การแยกทางเป็นความท้าทายมากมายสำหรับผู้ชาย หนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับผู้ชายที่กำลังจะแยกทางหรือหย่าร้าง หรือ...

Finding the Right Fit: The Search for a Therapist

บทความ.บุคคล.สุขภาพจิต

การค้นหาสิ่งที่เหมาะสม: การค้นหานักบำบัด

การค้นหานักบำบัดที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายพอๆ กับการบำบัดเอง อัมพาตของทางเลือกและกังวลว่าเราจะไม่ได้ ...

เข้าร่วมจดหมายข่าวของเรา
ข้ามไปที่เนื้อหา