Accessibility

khả năng tiếp cận

Một nơi để khách hàng và nhân viên cảm thấy được chào đón.

Lắng nghe khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi biết rằng không có cách tiếp cận nào phù hợp cho tất cả khi cung cấp các dịch vụ có thể truy cập. Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục được thông báo về trải nghiệm của khách hàng khi sống với khuyết tật, chấn thương và đến từ các nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Dựa trên phản hồi từ khách hàng và nhân viên của chúng tôi, gần đây chúng tôi đã áp dụng một loạt các biện pháp hỗ trợ tiếp cận.

Các biện pháp tiếp cận: 

01
Tiến hành kiểm tra khả năng tiếp cận liên tục của tất cả các trung tâm vật lý của chúng tôi
02
Mở rộng các tùy chọn cung cấp dịch vụ trực tuyến của chúng tôi
03
Đảm bảo trang web và các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn truy cập web mới nhất
04
Thường xuyên tổ chức các hội thảo đào tạo về khuyết tật cho nhân viên của chúng tôi
05
Ra mắt Nhóm hành động hỗ trợ tiếp cận chuyên dụng, đang dẫn đầu các sáng kiến về hỗ trợ tiếp cận trong toàn tổ chức
Disability Counselling Service

Hội viên

Mạng Úc về Người khuyết tật

Chúng tôi tự hào là thành viên Bạc của Mạng lưới Người khuyết tật Úc, thúc đẩy một nước Úc hòa nhập và dễ tiếp cận hơn, nơi người khuyết tật được coi trọng như những người đóng góp kinh tế và xã hội.

Con đường việc làm

Nơi làm việc dễ tiếp cận

Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng của lực lượng lao động và cam kết cung cấp một nơi làm việc dễ tiếp cận và hòa nhập, cho phép nhân viên khuyết tật, thương tích hoặc bệnh tật tham gia đầy đủ.

Chúng tôi có Chính sách Điều chỉnh Nơi làm việc toàn diện để đảm bảo tất cả nhân viên có thể sử dụng hiệu quả các kỹ năng và kinh nghiệm của họ để đóng góp cho tổ chức mà không bị phân biệt đối xử.

Tham gia bản tin của chúng tôi
Chuyển đến nội dung