Partnerships

quan hệ đối tác

Làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức lớn nhất của xã hội.

Tham gia với chúng tôi

01
Lập kế hoạch chung và cung cấp các dịch vụ, dự án hoặc sự kiện
02
Phát triển các giao thức và thủ tục giới thiệu
03
Chia sẻ đào tạo, giáo dục, cố vấn và nghiên cứu
04
Xây dựng và vận động chính sách

CÙNG VỚI NHAU

TRONG MỐI QUAN HỆ

Các mối quan hệ Australia NSW sẽ đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023 cho đến Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024.  

Nhấp chuột đây để biết thêm thông tin. 

Nếu bạn đang gặp khủng hoảng, vui lòng gọi Lifeline theo số 13 11 14.

Các mối quan hệ Australia NSW sẽ đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023 cho đến Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024.  


Việc đóng cửa này bao gồm tất cả các trung tâm địa phương, trụ sở chính và đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Mọi thắc mắc trong thời gian này vui lòng gửi email enquiries@ransw.org.au và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi chúng tôi mở cửa trở lại.

Nhấp chuột đây để biết thêm thông tin. 
Nếu bạn đang gặp khủng hoảng, vui lòng gọi Lifeline theo số 13 11 14.

Tham gia bản tin của chúng tôi
Chuyển đến nội dung