Feedback and Complaints

Phản hồi và Khiếu nại

Dành cho Cá nhân, Cặp đôi & Gia đình

Phản hồi của bạn rất quan trọng để giúp chúng tôi cải thiện

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của mình để bạn có trải nghiệm tốt nhất có thể với chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi, dù tốt hay xấu, vì không phải lúc nào chúng tôi cũng hiểu đúng.

Chúng tôi mong muốn xử lý các khiếu nại một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi cũng hiểu rằng thông tin khiếu nại có thể nhạy cảm và chúng tôi tôn trọng quyền bảo mật của bạn.

Bạn có thể chia sẻ phản hồi với chúng tôi theo một trong các cách sau:

  • Sử dụng mẫu trực tuyến dưới đây
  • Qua email đến enquiries@ransw.org.au. Vui lòng nêu chi tiết phản hồi hoặc khiếu nại của bạn, phác thảo kết quả lý tưởng của bạn và cung cấp tên và chi tiết liên hệ trả lời tốt nhất của bạn
  • Viết thư cho chúng tôi tại:

Khiếu nại tại Mối quan hệ Úc NSW
PO Box 371, North Ryde BC
NSW, 1670

Chúng tôi cố gắng hết sức để giải quyết mọi khiếu nại trong vòng bốn tuần.

kết nối với chúng tôi

Tham gia bản tin của chúng tôi

Nhận tin tức và nội dung mới nhất.

Tham gia bản tin của chúng tôi

Các mối quan hệ Australia NSW sẽ đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023 cho đến Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024.  

Nhấp chuột đây để biết thêm thông tin. 

Nếu bạn đang gặp khủng hoảng, vui lòng gọi Lifeline theo số 13 11 14.

Các mối quan hệ Australia NSW sẽ đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023 cho đến Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024.  


Việc đóng cửa này bao gồm tất cả các trung tâm địa phương, trụ sở chính và đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Mọi thắc mắc trong thời gian này vui lòng gửi email enquiries@ransw.org.au và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi chúng tôi mở cửa trở lại.

Nhấp chuột đây để biết thêm thông tin. 
Nếu bạn đang gặp khủng hoảng, vui lòng gọi Lifeline theo số 13 11 14.

Chuyển đến nội dung